Généalogie/Guido Thyssen

De Sorceleur Wiki
Aller à : navigation, rechercher

Transcription[modifier | modifier le wikicode]

Guido Thyssen

http://web.archive.org/web/20000603194144/http://sapkowski.fantasy.art.pl/wc/kovir/guido.html.po

Idący dzielnie w ślady ojca hrabia Guido mężnie stawał w obronie granic i był w łaskach młodego króla Gerarda Trojdenidy. Już w zaskakująco młodym wieku osadzony został w Marchii Wschodniej w charakterze margrabiego - a podówczas były to tytuł i pozycja w praktyce równoważne udzielnemu monarsze. Margrabia Guido (choć półelf) nie miał żadnych trudności z otrzymaniem ręki hrabianki KLAUDII STARHEMBERG, panny z jednego z pierwszych rodów z Poviss. Miał z nią troje dzieci - syna EDMUNDA i córki Berengardę i Ramonę. Dzieciom tym pisane były wspaniałe mariaże, znakomicie podnoszące prestiż rodu Thyssenidów: Edmund poślubił królewnę ALICJĘ Trojdenidkę, Berengaria wydana została za mąż za CEDRIKA, króla Temerii (vide „Dynastia temerska”), a Ramona poślubiła VIZIMIRA STAREGO, króla Redanii (vide „Dynastia redańska”)..
Gwiazda Thyssenidów błyszczała jasno. Już tylko jedno pokolenie dzieliło Thyssenidów od kovirskiej korony. Miał ją nosić ESTERIL, wnuk Gwidona.